Flow regulators

test

Sorry, this entry is only available in Polish.

Ze względu na zróżnicowane oczekiwania w zakresie warunków pracy, rozwinęliśmy szeroką gamę urządzeń regulujących, dostosowując je do specyficznych warunków montażu i eksploatacji. W naszej ofercie znajdują się urządzenia, które ze względu na charakterystykę hydrauliczną przepływu dzielą się na cztery grupy produktowe:

  • Regulatory wirowe
  • Regulatory korytkowe
  • Regulatory zwężkowe (kryzowe)
  • Regulatory pływakowe

OKSYD-RC – WIROWY STOŻKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-RC (bez tła)

OKSYD-3-RC – WIROWY PIONOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-3-RC (bez tła)

OKSYD-RK – KORYTKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-RK

OKSYD-RW – ZWĘŻKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-RW INNY

OKSYD-2-RW – ZWĘŻKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-2-RW

Sorry, this entry is only available in Polish.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Pyt: Jakie informację muszę przesłać w celu poprawnego doboru regulatora przepływu?

Regulatory przepływu są wymiarowane podobnie jak układy pompowe – na punkt współpracy z rurociągiem/zbiornikiem. Do ich poprawnego doboru potrzeba podania dwóch podstawowych danych – przepływu obliczeniowego w przewodzie odpływowym za regulatorem, oraz obliczeniowego(maksymalnego) spiętrzenia cieczy w zbiorniku/kanale przed regulatorem.

Pyt: Czy stosowanie różnych typów regulatorów przepływu wpływa na wypadkową wielkość zbiornika retencyjnego?

Wymagana pojemność czynna zbiornika retencyjnego wynika z bilansu wód dopływających oraz odpływających. Często zapomina się, że wartość na odpływie nie jest stała w czasie, lecz zależy wprost proporcjonalnie od chwilowego napełnienia w zbiorniku. W związku z tym, jako wartość Q na odpływie nie należy brać założonego przepływu maksymalnego, lecz wartość średnią, wynikającą z krzywej charakterystyki przepływu regulatora. Im większy stosunek wartości średniej przepływu do wartości maksymalnej, tym większa sprawność hydrauliczna regulatora, a tym samym mniejsza wymagana pojemność czynna zbiornika.

Pyt: Jak wymiarować kanał odpływowy za regulatorem?

Regulatory przepływu powinny pracować przy napełnieniu w kanale odpływowym max. 60%. Większe napełnienia mogą powodować zakłócenia w pracy urządzenia. Jeżeli planuje się montaż regulatora na przeciążonym rurociągu odpływowym, należy koniecznie poinformować o tym poinformować nasz Dział Techniczny! Wówczas uwzględnimy w obliczeniach regulatora współczynniki korekcyjne ze względu na zatopiony wylot.

Oksydiapedia

(Polski) Sieć kanalizacyjna

[:pl]Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów ...

Runoff calculation

[:pl]Każdy deszcz charakteryzuje się: -        ...
Zobacz całość