Concrete separators

Sorry, this entry is only available in Polish.

Separatory bez by-passu OKSYDAN-F i OKSYDAN-P

OKSYDAN-P Separatory wykonane w monolitycznym zbiorniku betonowym/żelbetowym z betonu klasy min. C35/45.

Separatory betonowe bez by-passu produkowane są w dwóch wersjach:

– OKSYDAN-F – bez osadnika,

– OKSYDAN-P – zintegrowany z osadnikiem.

W zależności od typu separatora oraz miejsca montażu stosuje się odpowiednie wielkości i rodzaje zbiorników. Typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach nominalnych do 160 l/s i pojemności osadnika do 16 000 l.

Separatory z by-passem OKSYDAN-B i OKSYDAN-PB

OKSYDAN-PB

Separatory wykonane w monolitycznym zbiorniku betonowym/żelbetowym z betonu klasy min. C35/45.

Separatory betonowe z by-passem produkowane są w dwóch wersjach:

– OKSYDAN-B – bez osadnika,

– OKSYDAN-PB – zintegrowany z osadnikiem.

W zależności od typu separatora oraz miejsca montażu stosuje się odpowiednie wielkości i rodzaje zbiorników. Typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach nominalnych do 160 l/s i maksymalnych do 1600 l/s oraz pojemności osadnika do 12 000 l

Sorry, this entry is only available in Polish.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Oksydiapedia

(Polski) Gęstość

[:pl]Gęstość jest to stosunek masy danej substancj...

Settlers

[:pl]Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich ...

(Polski) Rozpuszczalnik

[:pl]Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdolność ...
Zobacz całość