Polyethelene separators

Sorry, this entry is only available in Polish.

Zastosowanie Separatory OKSYDAN T, TP, TB, TPB przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych ujętych w zewnętrzne bezciśnieniowe systemy kanalizacyjne. Montowane są w gruncie w terenach nieprzejezdnych, lub placach i parkingach samochodów osobowych. Urządzenia nie powinny być montowane bezpośrednio w drogach pod jezdnią. Produkowane są też wersje wolnostojące do montażu np. na halach technologicznych, lub w komorach betonowych (np. pod posadzkami parkingów podziemnych itp.). Separatory OKSYDAN jako zintegrowany układ separacji pełni także rolę piaskownika zawiesin mineralnych – oprócz substancji ropopochodnych i benzyn oddzielany jest w nim piasek, szlam, błoto oraz popiół i drobne zawiesiny.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Oksydiapedia

(Polski) Koalescencja

[:pl]Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej...

(Polski) Oddzielanie tłuszczu

[:pl]Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko gra...

(Polski) Roztwór

[:pl]Mieszanina dwóch lub więcej związków chemiczn...
Zobacz całość