CMP separators

Sorry, this entry is only available in Polish.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Strumień ścieków dopływając do urządzenia jest poddawany rozproszeniu na deflektorze płytowym, który ma za zadanie uformować przepływ laminarny co w następstwie intensyfikuje procesy sedymentacji i flotacji. W obszarze osadnika zachodzi oddzielanie zawiesiny mineralnej (np. piasku), oraz flotacja większych aglomeratów substancji ropopochodnych. Wydłużona komora osadnika zapewnia prawidłowy przebieg oddzielania. Jest ona dodatkowo zasyfonowana, co zapewnia zatrzymanie wszelkich elementów pływających i zapobiega mechanicznym uszkodzeniom wkładów koalescencyjnych np. przez przepływające kawałki drewna, gumy, tworzyw sztucznych itp. Zasyfonowanie osadnika zwiększa też pojemność gromadzenia substancji ropopochodnych, gdyż większe aglomeraty oleju zatrzymywane są już w pierwszej fazie oczyszczania w pierwszej komorze urządzenia. Następnie ścieki kierowane są do komory flotacyjno-koalescencyjnej, gdzie w obszarze separacji cieczy lekkich wykorzystuje się dodatkowo procesy koalescencji. W wyniku laminarnego przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady wielostrumieniowe (lamelowe) dochodzi do łączenia się drobin olejowych w większe skupiska (tzw. aglomeraty), co zmniejsza stopień dyspersji układu i prowadzi do dalszej eliminacji rozproszonej fazy olejowej. W efekcie tych procesów następuje flotacja aglomeratów olejowych w kierunku zwierciadła cieczy, a oczyszczony strumień poprzez zasyfonowany kanał odpływa z urządzenia. Separatory OKSYDAN-VL mogą być wyposażone w układ automatycznego zamknięcia odpływu nominalnego, który w przypadku zgromadzenia nadmiernej ilości związków ropopochodnych odcina odpływ nominalny z urządzenia zapobiegając tym samym skażeniu odbiornika. Separatory OKSYDAN-VL z obejściem hydraulicznym posiadają by-passy dostosowane do wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 27 poz. 169 z 28-01-2009r), a działanie ich nie pozwala na przeciążenie hydrauliczne urządzenia. Konstrukcja by-passu nie dopuszcza do nadmiernych przepływów przez komorę separacji oleju. Zapobiega to rozwojowi w komorze roboczej wirów o zróżnicowanych osiach przy wystąpieniu spływów z deszczów nawalnych, a tym samym chroni odbiornik przed możliwością skażenia wskutek wypłukiwania z urządzenia oddzielonych wcześniej zanieczyszczeń. Urządzenia te posiadają regulację rozdziału strugi ścieków na strumień kierowany do oczyszczenia oraz strumień kierowany do kanału obejścia burzowego. Syfon komory osadnika eliminuje też konieczność stosowania krat na dopływie do urządzenia.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Separatory najczęściej znajdują zastosowanie przy następujących inwestycjach:

  • przebudowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
  • parkingi (np. przy centrach handlowych),
  • odwodnienie dróg i autostrad,
  • odwodnienie obiektów kolejowych,
  • stacje benzynowe i bazy paliw,
  • myjnie pojazdów,
  • warsztaty naprawcze pojazdów,
  • obiekty przemysłowe.

 

Można je stosować dla wszystkich klas obciążeń dróg kołowych i kolejowych – w przypadku linii kolejowych do prędkości poruszającego się taboru szynowego V < 200 km/h.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Oksydiapedia

(Polski) Koalescencja

[:pl]Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej...

(Polski) Adhezja

[:pl]Zjawisko przylegania na skutek działania sił ...

(Polski) Zlewnia

[:pl]Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody...
Zobacz całość