CMP Tanks

Sorry, this entry is only available in Polish.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Zbiorniki OKSYD-ZR są idealną propozycją dla rozwiązań problematyki zagospodarowania wód opadowych w aglomeracjach miejskich. Są doskonałą alternatywą dla pracochłonnych i kosztownych zbiorników betonowych a swoją wytrzymałością wielokrotnie przewyższają konstrukcje z tworzyw sztucznych i laminatów.
Zbiorniki OKSYD-ZR znajdują również zastosowanie jako zbiorniki przeciwpożarowe, technologiczne i magazynowe, również dla rolnictwa. Odpowiednio wyposażone zbiorniki mogą pełnić funkcje osadników, odstojników, układów separacji, przepompowni, a nawet oczyszczalni. Z powodzeniem znajdą zastosowanie jako element sieci wodociągowej. Zastosowanie odpowiedniej żywicy epoksydowej o grubości min. 0,25-0,50 mm pozwala na przechowywanie w zbiornikach wody pitnej. Stosowane żywice posiadają ważne certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny w zakresie dopuszczenia do stosowanie przy kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz z przetwórstwa żywności (np. INERTA210, INERTA200 itp.).

Sorry, this entry is only available in Polish.

Sorry, this entry is only available in Polish.

Oksydiapedia

(Polski) Zlewnia

[:pl]Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody...

(Polski) Oczyszczalnia ścieków

[:pl]Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych ...

Runoff calculation

[:pl]Każdy deszcz charakteryzuje się: -        ...
Zobacz całość