<< Powrót do oksydiapedii

Skrobia

Organiczny związek chemiczny składający się z atomów węgla wodoru i tlenu. Zbudowane z merów glukozy (C6H10O5)n połączonych wiązaniami glikozydowymi. Głównymi składnikami skrobi są w zasadzie dwie frakcje: • Amyloza – proste, zwinięte spiralnie łańcuchy • Amylopektyna – łańcuchy silnie rozgałęzione skrobia Wzory strukturalne amylozy i amylopektyny – budulców skrobi. Skrobia jest to biały proszek bez smaku i zapachu, nierozpuszczalny w zimnej wodzie oraz etanolu. W wodzie ciepłej rozpuszcza się jeden z budulców skrobi – amyloza tworząc roztwór koloidalny. Jeśli chodzi o parametry chemiczne skrobi, wykazuje ona właściwości trzech grup chemicznych: eterów, aldehydów i alkoholi. Reakcje chemiczne z wykorzystaniem skrobi prowadzą do powstawania tzw. skrobi modyfikowanych lub powodują powstawanie cukrów prostych głównie maltozy i glukozy. Skrobia stanowi podstawowy materiał zapasowy dla roślin. Gromadzona głównie w nasionach, owocach oraz organach spichrzowych. Skrobia występuje także w łodygach i paniach roślin drzewiastych głównie palm. W zależności od miejsca występowania ziarna skrobi mają różną postać, a ich średnica mieści się w zakresie 0,5 – 100 mikrometrów. Skrobię i jej odmiany poza wykorzystaniem spożywczym wykorzystuje się również w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, włókienniczym oraz spirytusowym.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Tłuszcz

Jest zwyczajową nazwą grupylipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych. Jest zawsze bezwonny, lżejszy od wody o obojętnym odczynie, nierozpuszczalny lub nieznacznie rozpuszczalny. TŁUSZCZE ROŚLINNE ZWIERZĘCE SZTUCZNIE MODYFIKOWANE Nadmierna ilość tłuszczy czy olejów zawartych w ściekach ma negatywny wpływ na systemy kanalizacji jak i oczyszczalnie do której ścieki są odprowadzane. Powodują min: -zarastanie przewodów, - zatykanie krat, - korozję elementów oczyszczalni, - zarastanie złóż itp. Tak więc, najlepszą metodą zmniejszania ilości tłuszczu i skrobi w ściekach jest stosowanie separatorów w miejscu ich wytwarzania.separator tłuszczy
oksydiapedia

Oddzielanie tłuszczu

Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko grawitacyjnego rozdziału tłuszczu i wody. Ścieki wprowadzane są do komory osadnika króćcem wlotowym, gdzie następuje sedymentacja części stałych, następnie przepływają do komory separacji gdzie cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą gęstość od cząstek wody flotują na powierzchnię. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do króćca wylotowego poprzez odpowiednio wykonany syfon odpływowy. Na wlocie i wylocie wewnątrz separatora zamontowane są deflektory o kształcie wspomagającym odpowiedni przepływ ścieków, oraz zapobiegające wydostaniu się tłuszczu ze zbiornika. Hasła pokrewne: koalescencja, osadniki, gęstość,
Zobacz całość