<< Powrót do oksydiapedii

oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych przed odprowadzeniem do odbiornika.
Hasła pokrewne: kanalizacja, koalescencja, osadniki, sedymentacja ciągła, sedymentacja okresowa, separatory tłuszczu, zlewnia

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Oddzielanie tłuszczu

Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisk...
oksydiapedia

Osadniki wielostrumieniowe

Stanowią grupę udoskonalonych osadników ...
Zobacz całość