<< Powrót do oksydiapedii

POMPOWNIA ŚCIEKÓW

Pompownia ścieków jest zespołem urządzeń służących do przetłaczania ścieków do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej- grawitacyjnej lub tłocznej w sposób możliwie bezawaryjny.
Pompownie wykorzystuje się szczególnie tam, gdzie wymaga tego układ terenu lub jest duża odległość miejsca zrzutu ścieków w związku z czym nie ma możliwości zastosowania konwencjonalnych systemów grawitacyjnych.
Pompownie

Pompownia jako całkowity obiekt składa się z:
– zbiornika pompowni ( wyposażonego w wentylację nawiewną, systemową drabinkę złazową oraz opcjonalnie we właz żeliwny),
– pomp ( w ilości zależnej od zakładanego systemu pracy),
– rurociągów tłocznych w pompowni,
– aparatury.

Możliwości wykonania pompowni:
– w zbiorniku z polimerobetonu,
– w zbiorniku z żelbetu,
– w zbiorniku ze stali spiralnie karbowanej w otulinie polimerowej HCTC.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastruktury podziemnej, której zasadniczym celem jest zebranie i spławienie wód deszczowych i ścieków do odbiornika ich odbiornika (bezpośrednio, lub pośrednio-poprzez oczyszczalnię ścieków). Ze względu na typ spławianych ścieków, rozróżniamy: -  sieć kanalizacji ogólnospławnej - jednym wspólnym kanałem płyną ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki deszczowe - sieć kanalizacji deszczowej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków opadowych (deszczowych oraz roztopowych) - sieć kanalizacji sanitarnej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych (sanitarnych) W przypadku odprowadzania osobno ścieków sanitarnych i opadowych, mówimy o kanalizacji rozdzielczej (przeciwieństwo kanalizacji ogólnospławnej). Rozróżniamy dodatkowo kanalizację półrozdzielczą, w której ścieki deszczowe i bytowo-gospodarcze są odprowadzane osobnymi kanałami (jak dla kanalizacji rozdzielczej). Różnica w stosunku do kanalizacji rozdzielczej polega na tym, że na końcu kolektora deszczowego znajduje się specjalna struktura zwana "separatorem hydraulicznym", która pozwala na "przerzucenie" ścieków opadowych, pochodzących z pierwszej fali deszczu, do kanalizacji sanitarnej. Ten typ kanalizacji został opracowany w oparciu o założenie, że ścieki opadowe z pierwszej fali deszczu są najbardziej zanieczyszczone.
oksydiapedia

Oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych przed odprowadzeniem do odbiornika. Hasła pokrewne: kanalizacja, koalescencja, osadniki, sedymentacja ciągła, sedymentacja okresowa, separatory tłuszczu, zlewnia
Zobacz całość