<< Powrót do oksydiapedii

Sedymentacja okresowa

Sedymentacja okresowa zachodzi wówczas, gdy zawiesina znajduje się w naczyniu (zbiorniku), a strumień cieczy dopływającej i odpływającej ze zbiornika wynosi zero. Ten typ oddzielania zawiesiny jest charakterystyczny dla urządzeń zwanych odstojnikami. Krzywą sedymentacji zawiesiny wykonuje się bazując właśnie na sedymentacji okresowej.
Hasła pokrewne: Sedymentacja, osadniki, Sedymentacja ciągła

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Sedymentacja

Jest to proces opadania zawiesiny mineralnej lub organicznej w cieczy na skutek działania grawitacji lub sił bezwładności. Skutkiem zajścia sedymentacji jest rozdział substancji niejednorodnych. Parametrem decydującym jest gęstość. Aby zawiesina uległa sedymentacji jej gęstość musi być większa niż ciesz, w której się znajduje. Ważnymi czynnikami wpływającymi na proces sedymentacji są czas oraz rodzaj przepływu. Im dłuższy czas oraz bardziej spokojny przepływ (laminarny) tym większa skuteczność procesu. Przykładowe procesy, w których sedymentacja jest procesem kluczowym: a) w oczyszczaniu ścieków, b) w filtracji, c) przy fermentowaniu. Hasła pokrewne: gęstość, rozpuszczalnik, stężenie
oksydiapedia

Sedymentacja ciągła

Sedymentacja ciągła bazuje na zapewnieniu odpowiednich warunków opadania cząstek, tak aby doprowadzić do ciągłego ich rozdziału od cieczy. Skuteczność separacji zawiesiny obrazuje bilans zawartości ciała stałego w oczyszczanej cieczy. Hasła pokrewne: gęstość, osadniki, Sedymentacja okresowa
oksydiapedia

Osadniki wielostrumieniowe

Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawitacyjnych, w których zastosowano tzw. wypełnienie w postaci pakietów płyt/kanałów równoległych. W powyższy sposób zostaje wykorzystana zasada dzielenie wysokości lub szerokości przekroju przepływającej strugi zanieczyszczonej cieczy na liczne warstewki lub kanaliki. Dzięki temu zabiegowi zwielakratnia się powierzchnię aktywnej sedymentacji oraz skraca się wymaganą drogę opadania cząstki. Zastosowanie osadnika z wypełnieniem pozwala na osiągnięcie dodatkowych efektów technologicznych i ekonomicznych. Do powyższych należy zaliczyć możliwość kilkakrotnego zwiększenia natężenia przepływu, lub zwiększenie skuteczności separacji zawiesiny, przy tych samych gabarytach urządzenia. Hasła pokrewne: sedymentacja, osadniki, zlewnia
Zobacz całość