TOP-THIMM in Tychy

TOP-THIMM Tychy osadnik

OKSYDAN-PZM 67 HCTC

Osadnik zawiesiny mineralnej o pojemności czynnej 53 kubików, skonstruowany w zbiorniku ze stali spiralnie karbowanej o średnicy 3100 mm i długości wewnętrznej 8900 mm.

W związku z rozbudową zakładu papierniczego TOP-THIMM w Tychach zaszła potrzeba odprowadzenia znacznych ilości wód deszczowych z placów do pobliskiej rzeki. Ze względu na specyfikę produkcji, spodziewano się dużego zanieczyszczenia placów wokół hal zakładu. Aby ograniczyć zrzut zawiesiny, zastosowano potężny osadnik poziomy o pojemności całkowitej prawie 70 m3. Dzięki znacznej długości oraz dużej powierzchni zwierciadła statycznego, uzyskano wysoką sprawność oddzielania zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie gwarantuje wysoki stopień podczyszczenia ścieków deszczowych, co zdecydowanie przekłada się na jakość wody w rzece.

DANE TECHNICZNE:

Pojemność całkowita:               67,17 m3

Pojemność czynna:                   53,44 m3

Średnica wewnętrzna:               3100 mm

Długość wewnętrzna:                8900 mm