Pumps

Sorry, this entry is only available in Polski.

Dobór materiału z jakiego ma być wykonany korpusu pompowni zależy od warunków terenowych posadowienia np: głębokość posadowienia, występowanie wód gruntowych, lub szkód górniczych. Zbiorniki pompowni OKSYPOMP wykonywane są w kilku wariantach:

Zbiorniki żelbetowe lub polimerobetonowetmt 008

Studnie żelbetowe wykonane są na bazie betonu o wysokiej marce B-45 (C35/45) w klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Studnie polimerobetonowe wykonane są z betonu żywicznego, w którym kruszywo spojone jest żywicą poliestrową. W efekcie uzyskany beton posiada bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe, oraz dużą odporność chemiczną i bardzo małą ścieralność. Zbiorniki polimerobetonowe znajdują  zastosowanie zwłaszcza w warunkach zagrożenia korozyjnego. Zakres stosowanych typowych średnic wewnętrznych korpusu pompowni: Ø1000 ÷ Ø3000 mm. Studnie składają się z: dennicy, kręgów pośrednich, oraz pokrywy (wersja nieprzejezdna lub przejezdna). Elementy składowe łączone są w całość,  w przypadku polimerobetonu –  za pomocą kleju epoksydowego, natomiast w wersji żelbetowej – kręgi łączone są na uszczelkę bądź na „felc”. Istnieje możliwość zamówienia dowolnego kształtu dna pompowni, celem zmniejszenia pojemności martwej zbiornika i ryzyka odkładania się osadów. Na pokrywie pompowni montowane są do wyboru włazy: aluminiowe, żeliwne bądź ze stali nierdzewnej.

Zbiorniki stalowe typu HC TC100_9393

Wykonane są ze stalowych spiralnie karbowanych rur pokrytych obustronnie warstwą cynku 40mm, oraz obustronnie warstwą polietylenu TrenchCoating™. Warstwę ochronną wzmacniającą odporność antykorozyjną zbiornika stanowi polimer o grubości 0,25 [mm]. Są to najbardziej wytrzymałe z dostępnych zbiorników. Zbiorniki typu HCTC stosować dla wszystkich klas obciążeń dróg kołowych, w terenach objętych szkodami górniczymi kat. I-IV. Zakres stosowanych typowych średnic wewnętrznych korpusu pompowni: Ø1000 ÷ Ø3500 mm

przepompownie W pompowniach OKSYPOMP stosowane są pompy czołowych producentów polskich jak i zagranicznych. Pompownie mogą być wyposażane w jedną lub kilka pomp pracujących równolegle lub naprzemiennie. W zależności od rodzaju przetłaczanego medium stosowane są pompy z różnymi rodzajami wirnika:

– otwarty wirnik (Vortex), (ścieki surowe, zanieczyszczone częściami stałymi)

– wirnik jednokanałowy  (stosowane dla większości ścieków: ścieki bytowo-gospodarcze, komunalne, deszczowe)

– wirnik wielokanałowy  (podczyszczone ścieki mechanicznie, ścieki opadowe, ścieki przemysłowe)

– pompy z rozdrabniaczem (ścieki bytowo-gospodarcze) stosowane dla mniejszych przepływów

 

 


Oksydiapedia

oksydiapedia

(Polski) Deflektor

Element zlokalizowany wewnątrz separatora lub osadnika, na jego dopływie, zapewniający wytrącanie energii kinetycznej płynącej cieczy oraz formułowanie przepływu laminarnego. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania zapewniony jest spokojny przepływ przez urządzenie, co sprzyja podniesieniu jego skuteczności. Hasła pokrewne: koalescencja, osadniki, gęstość,
oksydiapedia

(Polski) Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastruktury podziemnej, której zasadniczym celem jest zebranie i spławienie wód deszczowych i ścieków do odbiornika ich odbiornika (bezpośrednio, lub pośrednio-poprzez oczyszczalnię ścieków). Ze względu na typ spławianych ścieków, rozróżniamy: -  sieć kanalizacji ogólnospławnej - jednym wspólnym kanałem płyną ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki deszczowe - sieć kanalizacji deszczowej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków opadowych (deszczowych oraz roztopowych) - sieć kanalizacji sanitarnej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych (sanitarnych) W przypadku odprowadzania osobno ścieków sanitarnych i opadowych, mówimy o kanalizacji rozdzielczej (przeciwieństwo kanalizacji ogólnospławnej). Rozróżniamy dodatkowo kanalizację półrozdzielczą, w której ścieki deszczowe i bytowo-gospodarcze są odprowadzane osobnymi kanałami (jak dla kanalizacji rozdzielczej). Różnica w stosunku do kanalizacji rozdzielczej polega na tym, że na końcu kolektora deszczowego znajduje się specjalna struktura zwana "separatorem hydraulicznym", która pozwala na "przerzucenie" ścieków opadowych, pochodzących z pierwszej fali deszczu, do kanalizacji sanitarnej. Ten typ kanalizacji został opracowany w oparciu o założenie, że ścieki opadowe z pierwszej fali deszczu są najbardziej zanieczyszczone.
Read more