Flow regulators

test

Sorry, this entry is only available in Polski.

Ze względu na zróżnicowane oczekiwania w zakresie warunków pracy, rozwinęliśmy szeroką gamę urządzeń regulujących, dostosowując je do specyficznych warunków montażu i eksploatacji. W naszej ofercie znajdują się urządzenia, które ze względu na charakterystykę hydrauliczną przepływu dzielą się na cztery grupy produktowe:

  • Regulatory wirowe
  • Regulatory korytkowe
  • Regulatory zwężkowe (kryzowe)
  • Regulatory pływakowe

OKSYD-RC – WIROWY STOŻKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-RC (bez tła)

OKSYD-3-RC – WIROWY PIONOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-3-RC (bez tła)

OKSYD-RK – KORYTKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-RK

OKSYD-RW – ZWĘŻKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-RW INNY

OKSYD-2-RW – ZWĘŻKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-2-RW

Sorry, this entry is only available in Polski.

Sorry, this entry is only available in Polski.

Pyt: Jakie informację muszę przesłać w celu poprawnego doboru regulatora przepływu?

Regulatory przepływu są wymiarowane podobnie jak układy pompowe – na punkt współpracy z rurociągiem/zbiornikiem. Do ich poprawnego doboru potrzeba podania dwóch podstawowych danych – przepływu obliczeniowego w przewodzie odpływowym za regulatorem, oraz obliczeniowego(maksymalnego) spiętrzenia cieczy w zbiorniku/kanale przed regulatorem.

Pyt: Czy stosowanie różnych typów regulatorów przepływu wpływa na wypadkową wielkość zbiornika retencyjnego?

Wymagana pojemność czynna zbiornika retencyjnego wynika z bilansu wód dopływających oraz odpływających. Często zapomina się, że wartość na odpływie nie jest stała w czasie, lecz zależy wprost proporcjonalnie od chwilowego napełnienia w zbiorniku. W związku z tym, jako wartość Q na odpływie nie należy brać założonego przepływu maksymalnego, lecz wartość średnią, wynikającą z krzywej charakterystyki przepływu regulatora. Im większy stosunek wartości średniej przepływu do wartości maksymalnej, tym większa sprawność hydrauliczna regulatora, a tym samym mniejsza wymagana pojemność czynna zbiornika.

Pyt: Jak wymiarować kanał odpływowy za regulatorem?

Regulatory przepływu powinny pracować przy napełnieniu w kanale odpływowym max. 60%. Większe napełnienia mogą powodować zakłócenia w pracy urządzenia. Jeżeli planuje się montaż regulatora na przeciążonym rurociągu odpływowym, należy koniecznie poinformować o tym poinformować nasz Dział Techniczny! Wówczas uwzględnimy w obliczeniach regulatora współczynniki korekcyjne ze względu na zatopiony wylot.

Oksydiapedia

oksydiapedia

(Polski) Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastruktury podziemnej, której zasadniczym celem jest zebranie i spławienie wód deszczowych i ścieków do odbiornika ich odbiornika (bezpośrednio, lub pośrednio-poprzez oczyszczalnię ścieków). Ze względu na typ spławianych ścieków, rozróżniamy: -  sieć kanalizacji ogólnospławnej - jednym wspólnym kanałem płyną ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki deszczowe - sieć kanalizacji deszczowej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków opadowych (deszczowych oraz roztopowych) - sieć kanalizacji sanitarnej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych (sanitarnych) W przypadku odprowadzania osobno ścieków sanitarnych i opadowych, mówimy o kanalizacji rozdzielczej (przeciwieństwo kanalizacji ogólnospławnej). Rozróżniamy dodatkowo kanalizację półrozdzielczą, w której ścieki deszczowe i bytowo-gospodarcze są odprowadzane osobnymi kanałami (jak dla kanalizacji rozdzielczej). Różnica w stosunku do kanalizacji rozdzielczej polega na tym, że na końcu kolektora deszczowego znajduje się specjalna struktura zwana "separatorem hydraulicznym", która pozwala na "przerzucenie" ścieków opadowych, pochodzących z pierwszej fali deszczu, do kanalizacji sanitarnej. Ten typ kanalizacji został opracowany w oparciu o założenie, że ścieki opadowe z pierwszej fali deszczu są najbardziej zanieczyszczone.
oksydiapedia

Runoff calculation

Każdy deszcz charakteryzuje się: -               czasem trwania t [min.] -               wysokością opadu h [mm] -               natężeniem J = h / t [mm/min.] (inaczej intensywnością) -               zasięgiem F [ha] -               częstotliwością występowania: raz na c-lat lub p-razy w stuleciu p = c / 100 [%]   Oznacza to, że deszcz o czasie trwania t i natężeniu q, występujący z częstotliwością np. p = 20%,  może pojawić się (licząc wraz z deszczami o większym natężeniu) 20 razy w ciągu 100 lat, czyli przeciętnie raz na c = 5 lat. Wzory określające zależność między natężeniem, czasem trwania i częstotliwością opadu określone zostały na podstawie wieloletnich obserwacji (co najmniej 10-lat) w oparciu o metody statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa i mają w dużej mierze charakter empiryczny. Do najbardziej znanych polskich wzorów należą: wzór Lambora, wzór Pomianowskiego, wzór Wołoszyna, wzór Gruszeckiego  (por. Wodociągi i Kanalizacja, praca zbiorowa, Arkady), oraz najczęściej stosowany wzór Błaszczyka.
Read more