Concrete separators

Sorry, this entry is only available in Polski.

Separatory bez by-passu OKSYDAN-F i OKSYDAN-P

OKSYDAN-P Separatory wykonane w monolitycznym zbiorniku betonowym/żelbetowym z betonu klasy min. C35/45.

Separatory betonowe bez by-passu produkowane są w dwóch wersjach:

– OKSYDAN-F – bez osadnika,

– OKSYDAN-P – zintegrowany z osadnikiem.

W zależności od typu separatora oraz miejsca montażu stosuje się odpowiednie wielkości i rodzaje zbiorników. Typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach nominalnych do 160 l/s i pojemności osadnika do 16 000 l.

Separatory z by-passem OKSYDAN-B i OKSYDAN-PB

OKSYDAN-PB

Separatory wykonane w monolitycznym zbiorniku betonowym/żelbetowym z betonu klasy min. C35/45.

Separatory betonowe z by-passem produkowane są w dwóch wersjach:

– OKSYDAN-B – bez osadnika,

– OKSYDAN-PB – zintegrowany z osadnikiem.

W zależności od typu separatora oraz miejsca montażu stosuje się odpowiednie wielkości i rodzaje zbiorników. Typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach nominalnych do 160 l/s i maksymalnych do 1600 l/s oraz pojemności osadnika do 12 000 l

 Zastosowanie:

Separatory OKSYDAN wykonane są w szczelnym, monolitycznym zbiorniku żelbetowym o wysokiej marce betonu C35/45, w wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Zbiornik separatora posiada wysoką wytrzymałość konstrukcyjną, przez co przystosowany jest do montażu w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym.

Maksymalna głębokość posadowienia separatora wynosi 6,0 m p.p.t. a w wykonaniu wzmocnionym 9,0 m p.p.t. i więcej. Możliwe jest wykonanie separatora w zbiorniku przystosowanym do montażu w terenach występowania szkód górniczych kategorii I – IV.

Urządzenia posiadają specjalną konstrukcję nośną wkładów koalescencyjnych, która umożliwia dokonywanie czynności serwisowych i eksploatacyjnych bezpośrednio z poziomu terenu, bez potrzeby zejścia do wnętrza urządzenia, co znacznie upraszcza i przyspiesza obsługę i zwiększa bezpieczeństwo eksploatatora sieci kanalizacyjnej.

Separatory produkowane są w wersji bez osadnika lub z osadnikiem wstępnym, mogą też posiadać obejście hydrauliczne (modele z by-passem

Sorry, this entry is only available in Polski.

Oksydiapedia

oksydiapedia

(Polski) Gęstość

Gęstość jest to stosunek masy danej subs...
oksydiapedia

Settlers

Osadniki są urządzeniami przepływowymi a...
oksydiapedia

(Polski) Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdol...
Read more