Chamber system

Sorry, this entry is only available in Polski.

Komory drenażowe SC-310 i SC-740 mogą być montowane pod drogami, parkingami i placami manewrowymi, chodnikami, a także w terenach zielonych, pod murawami stadionów, na terenach rekreacyjnych mieszkalnych, przemysłowych itp. wszędzie tam, gdzie istnieją ograniczenia przestrzenne i tam, gdzie włączenie dodatkowej ilości wód opadowych do sieci miejskiej jest utrudnione, kosztowne lub wręcz niemożliwe. Posiadają bardzo duże pojemności instalacyjne – od 0,9 m3 do 2,6 m3 wody opadowej. Pozwala to na zagospodarowanie znacznych ilości wód opadowych na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna 14,5 tony/oś umożliwia stosowanie komór w projektach drogowych. Komory idealnie wpasowują się w istniejącą infrastrukturę i pozwalają na elastyczne projektowanie.

SC 310

KOMORA OKSY-SC 310

Wysokość:           0,41 m

Szerokość:           0,86 m

Długość mont.:   2,17m

Pojemność:         0,90-1,20 m3

KOMORA OKSY-SC 740SC 740

Wysokość:          0,76 m

Szerokość:          1,30 m

Długość mont.:   2,17 m

Pojemność:         2,12-2,60 m3

KOMORA OKSY-MC 3500MC 3500

Wysokość:          1,14 m

Szerokość:          1,96 m

Długość mont.:   2,17 m

Pojemność:         5,01-5,43 m3

KOMORA OKSY-MC 4500MC 4500

Wysokość:          1,51 m

Szerokość:          2,54 m

Długość mont.:   1,32 m

Pojemność:         4,60-4,91 m3
Zalety systemu drenażowego OKSY-EKO:

– bardzo duża wytrzymałość (14,5 tony/oś) – np. ładowna ciężarówka

– duża pojemność pojedynczej komory i nieograniczona pojemność całego systemu

– prosty i szybki montaż systemu

– możliwość zastosowania przy wysokim poziomie wód gruntowych (min. przykrycie 46 cm)

– możliwość zastosowania jako zbiornik szczelny podziemny

– możliwość inspekcji oraz czyszczenia pod ciśnieniem

– możliwość rozbudowy lub przeniesienia i ponownego wykorzystania

– możliwość wykorzystania zgromadzonej wody na cele podlewania zieleni, spłukiwania toalet, itp.

 


 

Sorry, this entry is only available in Polski.

Pyt: Jakie warunki gruntowo-wodne są odpowiednie dla stosowania infiltracji

Ogólna zasada jest taka, że im większy współczynnik filtracji gruntu, tym lepsze możliwości infiltracji. Niemniej jednak, projekt systemu komór rozsączających  należy poprzedzić badaniami geologicznymi podłoża w miejscu ich lokalizacji. Drugą istotną sprawą jest poziom wód gruntowych oraz jego wahania w czasie. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że system rozsączania będzie pełnił swoją funkcję jedynie wtedy, gdy przez cały okres użytkowania poziom zwierciadła wód gruntowych będzie utrzymywał się min. 0,5 m poniżej poziomu posadowienia systemu. Każdorazowo należy przeanalizować jakie ilości wody możemy bezpiecznie rozsączyć, biorąc pod uwagę potencjał ich odbiornika (podpowierzchniowy spływ wód zaskórnych).

Pyt: Skrzynki czy komory drenażowe – co wybrać?

Oba rozwiązania mogą pełnić te same funkcje w systemie odwadniającym (rozsączanie wód do gruntu, zbiornik retencyjny, itp.). Biorąc pod uwagę perspektywiczny czas użytkowania systemu fundamentalna staje się możliwość konserwacji i czyszczenia. Jedynie w przypadku komór drenażowych czynności można przeprowadzić skutecznie (o ile w ogóle jest to możliwe w przypadku skrzynek). Ogromną zaletą komór drenażowych OKSY-EKO jest możliwość przeprowadzenia inspekcji (np. kamerą) oraz czyszczenia pod ciśnieniem. Nie do przecenienia jest również bardzo duża wytrzymałość komór drenażowych w stosunku do skrzynek (max. obciążenie komunikacyjne 14,5 t / oś – tj. ładowna ciężarówka)

Oksydiapedia

oksydiapedia

(Polski) Zlewnia

Zlewnią określamy cały obszar, z którego...
oksydiapedia

(Polski) Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych syst...
Read more