Zbiorniki i osadniki

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zbiorniki OKSYD-ZR mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wielo- kubaturowej retencji cieczy. Trzon produkcji stanowią układy zbiorników retencyjnych wody deszczowej oraz wody na cele przeciwpożarowe, przeznaczone do zabudowania w zewnętrznych systemach wod-kan. Dzięki elastycznej technologii, nasze zbiorniki doskonale dopasowują wymaganą pojemność retencyjną do lokalnych warunków zabudowy.

Zbiorniki ze stali karbowanej HCTC materiał

Gdziekolwiek pojawia się potrzeba zastosowania wielkokubaturowej retencji wody, ścieków lub innego medium, zbiorniki retencyjne OKSYD-ZR HCTC stają na wysokości zadania. Dzięki doskonałej proporcji jakości do ceny, niezawodności konstrukcji oraz, przede wszystkim, możliwości zastosowania nieograniczonej objętości retencyjnej, stalowe zbiorniki OKSYD-ZR HCTC cieszą się coraz większą popularnością na rynku.

Zbiorniki betonowe Beton materiał

Zbiorniki betonowe typu OKSYD-ZR B znajdują zastosowanie zarówno jako zbiorniki retencyjne, zbiorniki na wodę deszczową, osadniki zawiesin mineralnych, zbiorniki bezodpływowe, studnie wodomierzowe, studnie montażowe dla regulatorów przepływu itp. W ofercie znajdują się zbiorniki kołowe, prostopadłościenne oraz modułowe (typ U) wraz z płytami pokrywowymi, dodatkowymi kręgami, zwężkami.

Zbiorniki polietylenowe Zbiorniki polietylenowe

Zbiorniki polietylenowe OKSYDAN sprawdzają się jako osadniki zawiesin mineralnych, zbiorniki do magazynowania deszczówki, zbiorniki retencyjne, itp. Oferowane zbiorniki polietylenowe mogą być instalowane w terenach obciążonych komunikacyjnie oraz w terenach zielonych (nieprzejezdnych).

Zbiorniki wolnostojące PP SONY DSC

Zbiorniki modułowe przeznaczone są do montażu wolnostojącego w bezciśnieniowych systemach magazynowania cieczy. Podstawową zaletą zbiorników modułowych jest możliwość wykonywania w miejscach w których niemożliwy jest montaż zbiorników monolitycznych z uwagi na gabaryty lub brak możliwości transporty zbiornika w miejsce przeznaczenia jak piwnice, pomieszczenia z wąskimi wejściami lub ciasną klatką schodową. [wpdm_tree]

Oksydiapedia

oksydiapedia

Koalescencja

Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w jedną większą, zmniejszający dyspersję układu. Zjawisko koalescencji jest podstawowym procesem wykorzystywanym do rozdzielania faz olejowej (substancji ropopochodnych) oraz wodnej. Proces koalescencji wykorzystywany jest oddzielaczach cieczy lekkich klasy I wg PN-EN 858 (oddzielacze klasy II to oddzielacze grawitacyjne). Zjawisko koalescencji występuje przy użyciu w procesie oczyszczania tzw. wkładów koalescencyjnych. Rozróżnia się następujący ich rodzaje: -  wkłady wielokomórkowe, - wkłady wielostrumieniowe, - wkłady lamelowe. W literaturze oraz w materiałach producentów bardzo często błędnie dzieli się separatory na "koalescencyjne" oraz "lamelowe". Jest to oczywisty błąd logiczny, ponieważ  w separatorach lamelowych oddzielanie cieczy lekkich również następuje wskutek zjawiska koalescencji; Wszystkie separatory klasy I wg PN-EN 858-1, posiadające znakowanie CE, są separatorami koalescencyjnymi, ponieważ jest to jedyny proces fizyczny zapewniający wymaganą skuteczność separacji substancji ropopochodnych.
oksydiapedia

Adhezja

Zjawisko przylegania na skutek działania sił międzycząsteczkowych. Łączenie dotyczy wyłącznie powierzchniowych warstw faz lub określonych ciał. Miarą adhezji jest niezbędna do wykonania praca przypadająca na jednostkę powierzchni, którą należy wykonać w celu rozdzielenia stykających się ze sobą powierzchni. Hasła pokrewne: koalescencja, osadniki, gęstość,
Zobacz całość