Polyethylene tanks

Zbiorniki polietylenowe Zbiorniki polietylenowe OKSYDAN sprawdzają się jako osadniki zawiesin mineralnych, zbiorniki do magazynowania deszczówki, zbiorniki retencyjne, itp. Oferowane zbiorniki polietylenowe mogą być instalowane w terenach obciążonych komunikacyjnie oraz w terenach zielonych (nieprzejezdnych).

Klasyczne zbiorniki podziemne cylindryczne do wody deszczowej i ścieków.Najważniejsze zalety zbiorników:

 •  brak szwów, połączeń czy zgrzewów
 •  pełna wodoszczelność
 •  niewielki ciężar prosty montaż,
 •  łatwe zasypywanie i zageszczanie piaskiem, żwirem lub urobkiem z wykopu,
 • możliwość najazdu ciężarówką (klasa obciążenia SWL 30)
 • możliwość posadowienia w wodzie gruntowej do 1/3 wysokości zbiornika

 


Zbiornizbiornik 4300lk 4300l:

 • pojemność 4 300 l ,
 • wysokość całkowita 2205 mm ,
 • długość 2290 mm ,
 • szerokość 1900 mm ,

 

 

 


zbiornik 5200l

Zbiornik 5200l:

 • pojemność 5 200 l ,
 • wysokość całkowita 2250 mm ,
 • długość 2400 mm  ,
 • szerokość 2010 mm ,

 

 


 

zbiornik 7600l

Zbiornik 7600l:

 • pojemność 7 600 l,
 • wysokość całkowita 2330 mm,
 • długość 2765 mm ,
 • szerokość 2310 mm,

 

 


 

zbiornik 10000

Zbiornik 10000l:

 • pojemność 10 000 l,
 • wysokość całkowita 2330 mm,
 • długość 3400 mm ,
 • szerokość 2310 mm,

 

 

 


Zbiorniki polietylenowe OKSYDAN wykonane są jako szczelne, monolityczne zbiorniki z PE-HD,  dostępne w dwóch wersjach: z możliwością instalacji w terenach obciążonych komunikacyjnie (przejezdnych) oraz do terenów zielonych (nieprzejezdnych). Zbiorniki wyposażone w kominki rewizyjne o średnicy nominalnej DN 600 lub DN 800 (w przypadku zbiorników do terenów zielonych). Zakres oferowanych pojemności zbiorników polietylenowych waha się w przedziale 500 – 10 000 litrów. Możliwe opcjonalne wyposażenie zbiorników w króćce przyłączeniowe, deflektory wlotowe, pokrywy włazowe klasy lekkiej i ciężkiej – wykonane z PEHD lub żeliwne, możliwy montaż dodatkowej armatury lub przystosowanie zbiorników do umieszczenia pomp. W ofercie znajdują się również nadbudowy systemowe dla wszystkich typów zbiorników polietylenowych.

Oksydiapedia

oksydiapedia

(Polski) Oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych przed odprowadzeniem do odbiornika. Hasła pokrewne: kanalizacja, koalescencja, osadniki, sedymentacja ciągła, sedymentacja okresowa, separatory tłuszczu, zlewnia
oksydiapedia

Settlers

Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich zasadniczą funkcją jest redukcja zawiesiny. Hasła pokrewne: kanalizacja, osadniki, zlewnia
oksydiapedia

Multistream clarifiers

Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawitacyjnych, w których zastosowano tzw. wypełnienie w postaci pakietów płyt/kanałów równoległych. W powyższy sposób zostaje wykorzystana zasada dzielenie wysokości lub szerokości przekroju przepływającej strugi zanieczyszczonej cieczy na liczne warstewki lub kanaliki. Dzięki temu zabiegowi zwielakratnia się powierzchnię aktywnej sedymentacji oraz skraca się wymaganą drogę opadania cząstki. Zastosowanie osadnika z wypełnieniem pozwala na osiągnięcie dodatkowych efektów technologicznych i ekonomicznych. Do powyższych należy zaliczyć możliwość kilkakrotnego zwiększenia natężenia przepływu, lub zwiększenie skuteczności separacji zawiesiny, przy tych samych gabarytach urządzenia. Hasła pokrewne: sedymentacja, osadniki, zlewnia
Read more