Zbiorniki betonowe

Zbiorniki betonowe

Zbiorniki betonowe typu OKSYD-ZR B znajdują zastosowanie zarówno jako zbiorniki retencyjne, zbiorniki na wodę deszczową, osadniki zawiesin mineralnych, zbiorniki bezodpływowe, studnie wodomierzowe, studnie montażowe dla regulatorów przepływu itp. W ofercie znajdują się zbiorniki kołowe, prostopadłościenne oraz modułowe (typ U) wraz z płytami pokrywowymi, dodatkowymi kręgami, zwężkami.

Zbiorniki betonowe oraz żelbetowe typu OKSYD-ZR B, są wykonywane z wysokiej marki betonu C 35/45 lub C 40/50, w wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Zbiorniki posiadają wysoką wytrzymałość konstrukcyjną, przez co przystosowane są do montażu w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym – w pasach jezdnych dla wszystkich klas obciążeń dróg kołowych lub poza nimi w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność ich zastosowania (place manewrowe, parkingi, stacje i bazy paliw itp.

Maksymalna głębokość posadowienia zbiornika wynosi:

–   6,0 m p.p.t. – w wykonaniu standardowym,

–   9,0 m p.p.t. – w wykonaniu wzmocnionym (na zapytanie).

Możliwe jest wykonanie zbiornika przystosowanego do posadowienia na terenie szkód górniczych kat. I – IV.

Zakres produkowanych średnic monolitycznych zbiorników kołowych: 1000 – 4000 mm.

Oksydiapedia

oksydiapedia

Oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych przed odprowadzeniem do odbiornika. Hasła pokrewne: kanalizacja, koalescencja, osadniki, sedymentacja ciągła, sedymentacja okresowa, separatory tłuszczu, zlewnia
oksydiapedia

Osadniki

Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich zasadniczą funkcją jest redukcja zawiesiny. Hasła pokrewne: kanalizacja, osadniki, zlewnia
oksydiapedia

Osadniki wielostrumieniowe

Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawitacyjnych, w których zastosowano tzw. wypełnienie w postaci pakietów płyt/kanałów równoległych. W powyższy sposób zostaje wykorzystana zasada dzielenie wysokości lub szerokości przekroju przepływającej strugi zanieczyszczonej cieczy na liczne warstewki lub kanaliki. Dzięki temu zabiegowi zwielakratnia się powierzchnię aktywnej sedymentacji oraz skraca się wymaganą drogę opadania cząstki. Zastosowanie osadnika z wypełnieniem pozwala na osiągnięcie dodatkowych efektów technologicznych i ekonomicznych. Do powyższych należy zaliczyć możliwość kilkakrotnego zwiększenia natężenia przepływu, lub zwiększenie skuteczności separacji zawiesiny, przy tych samych gabarytach urządzenia. Hasła pokrewne: sedymentacja, osadniki, zlewnia
Zobacz całość