Serwis urządzeń

serwis separatorówSERWIS URZĄDZEŃ

Firma OKSYDAN oferuje użytkownikom kompleksowy i profesjonalny serwis urządzeń, serwis separatorów, zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Warunki serwisu określone zostaną w karcie gwarancyjnej dostarczanej z urządzeniem lub w indywidualnej w umowie serwisowej dostosowanej do typu urządzenia oraz potrzeb użytkownika. Naszymi partnerami w zakresie asenizacji oraz utylizacji są renomowane firmy działające na terenie całego kraju. We wszystkich sprawach związanych z serwisem gwarancyjnym lub pogwarancyjnym urządzeń naszej produkcji prosimy o kontakt mailowy:

e-mail: serwis@oksydan.pl

 

serwis separatorów
W ramach usług serwisowych proponujemy:

• czyszczenie urządzeń, wywóz oraz utylizacja odpadów powstających w wyniku eksploatacji urządzeń,
• wystawieniu dokumentów związanych z obrotem i utylizacją odpadów,
• przeglądy techniczne urządzeń oraz ich konserwacja pozwalająca utrzymać sprawność techniczną urządzenia,
• sporządzenie protokołu przeglądu technicznego,
• remonty oraz modernizacje istniejących urządzeń,
• profesjonalna wymiana zużytych elementów istniejących urządzeń,
• rozruchy technologiczne urządzeń,
• przeprowadzanie szkoleń w zakresie obsługi urządzeń.