Krajowa Ocena Techniczna

Uzyskaliśmy Krajową Ocenę Techniczną (KOT) Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na zbiorniki retencyjne, retencyjno-rozsączające i melioracyjne oraz na akcesoria towarzyszące takie jak przeciwcofkowe klapy burzowe, zastawki kanałowe oraz regulatory przepływu. KOT jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego.