<< Powrót do oksydiapedii

aprobota techniczna

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę techniczną wyrobu i jego przydatność do stosowania w budownictwie. O przydzieleniu aprobaty technicznej decyduje tylko i wyłącznie Instytut Techniki Budowlanej, który jest jedyną jednostką w Polsce do udzielania europejskich aprobat technicznych. Przyznawanie aprobaty technicznej następuje na podstawie opinii ekspertów, oględzin, obliczeń i niezbędnych badań zgodnych z przepisani techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami oraz warunkami stosowania wyrobu dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, użytkowania, pożarowego, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed hałasem i drganiem oraz oszczędności energii. Aprobata techniczna jest udzielana na wniosek producenta/grupy producentów wyrobu budowlanego na 5 lat. Istnieje oczywiście możliwość przedłużenia ważności aprobaty bez konieczności ponownego przeprowadzania postępowania.

Produkty


Pokrewne hasła

Określanie wielkości spływu

[:pl]Każdy deszcz charakteryzuje się: -        ...
Zobacz całość