<< Powrót do oksydiapedii

oksydan

Zgodnie z nazewnictwem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej ((ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC) oksydan jest nazwą systematyczną wody.

oksydan chem.
Woda (H2O)- bezbarwna, bezwonna, bezsmakowa, bez kalorii substancja życiowa. W warunkach standardowych występuje w stanie ciekłym, ale możemy ją również spotkać w stanie gazowym, jako parę wodną lub w stanie stałym, jako lód.
Woda zajmuje ok. 70% powierzchni naszego globu nie tylko w postaci oceanów, mórz, jezior, rzek, ale również cześć wód znajduje się w atmosferze (chmury i para wodna).

Tab. 1 Podstawowe właściwości wody
Właściwość Jednostka Wartość
Gęstość przy O ᵒC g/cm3 0,9998
Temperatura topnienia ᵒC 0
Temperatura wrzenia ᵒC 100
Temperatura krytyczna ᵒC 374
Ciśnienie hydrostatyczne MPa 22,1
Kwasowość pKa 15,74
Zasadowość pKb 15,74
Lepkość Pa∙s 0,00089
Napięcie powierzchniowe mN/m 71,98

Wyróżniamy podstawowe rodzaje wody:
a) wody surowe:
– wody powierzchniowe,
– wody gruntowe
– wody zaskórne wody podziemne
– wody źródlane
– wody głębinowe
b) wody użytkowe:
– wody wodociągowe,
– wody przemysłowe.
c) ścieki:
– ścieki bytowo- gospodarcze,
– ścieki przemysłowe,
– ścieki rolnicze,
– wody opadowe,
– wody podgrzane,
– ścieki komunalne.
Skąd wzięła się woda na Ziemi?
Wyróżniamy trzy hipotezy, które podejrzewają pojawienie się wody na Ziemi.
Pierwsza hipoteza solarna zakłada, że wiatr słoneczny niesie za sobą jądra wodoru, które wchodzą w reakcję z tlenem dzięki czemu dochodzi do utworzenia cząsteczki wody.
Druga hipoteza geochemiczna zakłada, że woda wytwarza się z magmy; natomiast trzecia teoria głosi, że wodę na Ziemię przyniosły obiekty z zewnętrznego Układu Słonecznego uderzające w naszą planetę w początkach jej istnienia.

Produkty


Pokrewne hasła

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę tec...

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na pods...
Zobacz całość