<< Powrót do oksydiapedii

drenaż/komora drenażowa

Służy do odwaniania obszarów w miejscach gdzie występuje brak możliwości odprowadzenia wód opadowych do cieków wodnych lub systemów kanalizacyjnych. Może służyć również do zagospodarowanie poprzez rozsączanie  ścieków bytowo – gospodarczych oczyszczonych w biologicznych oczyszczalniach ścieków. Jego zadaniem jest równomierne i powolne rozprowadzenie w gruncie napływających ścieków. SC 310Możliwość zastosowania na danym terenie drenażu musi być poprzedzona badaniami gruntu, ponieważ od warunków gruntowych zależy możliwość rozsączania. Ważne jest, aby poziom wód gruntowych znajdował się na poziomie 1,5 m poniżej poziomu drenażu oraz aby rodzaj gruntu zapewniał odpowiednie tempo przesiąkania wód – tak, aby nie doszło do podtopienia okolicznych obiektów oraz wypłukania gruntu – osłabienia nośności. Najlepsze są grunty piaszczyste. cSNC00517 Drenaż może być wykonany w postaci:

Skrzynki i komory drenażowe posiadają możliwość magazynowania dużych ilości wód dzięki łączeniu wielu elementów systemu.

Produkty


Pokrewne hasła

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe, właśc. opadowe - woda pochodzeni...

Stężenie

[:pl]Stężenie jest miarą ilości pierwiastka...
Zobacz całość