<< Powrót do oksydiapedii

gospodarka wodno-ściekowa

Określa ogół zagadnień podejmowanych w celu obniżenia zużycia wody związanego z jej ograniczonymi zasobami  oraz obniżenia ilości wytwarzanych ścieków. Wiąże się to ze zmniejszeniem strat wody oraz ładunków emitowanych w ściekach a tym samym z poprawą stanu środowiska naturalnego, czystości wód, gleby.

Cele ekologiczne gospodarki wodno – ściekowej:

Cele społeczne gospodarki wodno – ściekowej:

Gospodarka wodno – ściekowa jest bardzo ważnym zadaniem we Wspólnocie Europejskiej związanym z Zasadą Ekorozwoju oraz z Zasadą Zrównoważonego Rozwoju.

Produkty


Pokrewne hasła

Kanalizacja ogólnospławna

  Jeden z rodzajów kanalizacji do której s...

Sieć kanalizacyjna

[:pl]Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów ...
Zobacz całość