<< Powrót do oksydiapedii

norma

Dokument normalizujący i standaryzujący działalność technologiczną, badawczą, produkcyjną. Norma jest dokumentem który podaje się do stałego i powszechnego użytku. Norma określa sposoby użytku i postępowania oraz cechy charakterystyczne wyrobu, którego dotyczy. Normy mają charakter dokumentów technicznych o zastosowaniu nieobowiązkowym, oraz prawno – techniczny , w tym wypadku ich stosowanie jest obowiązkowe. Opracowywanie norm należy do zadań odpowiednich organizacji i instytucji m.in.:

W naszym kraju komitety techniczne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) opracowały zestaw regulacji o nazwie Polska Norma – PN. Niektóre normy narodowe stają się standardem między narodowym, przykładem mogą być tutaj niemieckie normy DIN, czy amerykańskie normy ANSI.

Produkty


Pokrewne hasła

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę tec...

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na pods...
Zobacz całość