<< Powrót do oksydiapedii

oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych przed odprowadzeniem do odbiornika.
Hasła pokrewne: kanalizacja, koalescencja, osadniki, sedymentacja ciągła, sedymentacja okresowa, separatory tłuszczu, zlewnia

Produkty


Pokrewne hasła

Oddzielanie tłuszczu

[:pl]Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko gra...

Osadniki wielostrumieniowe

[:pl]Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawi...
Zobacz całość