<< Powrót do oksydiapedii

osadniki wielostrumieniowe

Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawitacyjnych, w których zastosowano tzw. wypełnienie w postaci pakietów płyt/kanałów równoległych. W powyższy sposób zostaje wykorzystana zasada dzielenie wysokości lub szerokości przekroju przepływającej strugi zanieczyszczonej cieczy na liczne warstewki lub kanaliki. Dzięki temu zabiegowi zwielakratnia się powierzchnię aktywnej sedymentacji oraz skraca się wymaganą drogę opadania cząstki. Zastosowanie osadnika z wypełnieniem pozwala na osiągnięcie dodatkowych efektów technologicznych i ekonomicznych. Do powyższych należy zaliczyć możliwość kilkakrotnego zwiększenia natężenia przepływu, lub zwiększenie skuteczności separacji zawiesiny, przy tych samych gabarytach urządzenia.

Hasła pokrewne: sedymentacja, osadniki, zlewnia

Produkty


Pokrewne hasła

Oczyszczalnia ścieków

[:pl]Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych ...

Sedymentacja

[:pl]Jest to proces opadania zawiesiny mineralnej ...
Zobacz całość