<< Powrót do oksydiapedii

ph

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztworów wodnych, ścieków, itd. Tradycyjnie, pH  definiuje się jako ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych (H+). Skala pH zawiera się w przedziale 0-14, tj. od najbardziej kwaśnego pH, poprzez neutralne (pH=7,0) aż do silnie zasadowego (pH=14).

pH ścieków, a możliwość ich wprowadzania do kanalizacji

W związku z agresywnym oddziaływaniem na elementy systemu kanalizacyjnego ścieków o zbyt niskim lub wysokim pH (rury,studnie,pompy,itp.), przepisy określają jej dopuszczalny zakres wartości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14 lipca 2006 r. “w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych”, pH ścieków powinno mieścić się w zakresie 6,5-9,0.

Produkty


Pokrewne hasła

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH śc...

Roztwór

[:pl]Mieszanina dwóch lub więcej związków chemiczn...

Stężenie

[:pl]Stężenie jest miarą ilości pierwiastka...
Zobacz całość