<< Powrót do oksydiapedii

po co buduje się zbiorniki retencyjne

Zmiany zachodzące w podejściu do dysponowania zasobami wodnymi, zachodzą w odpowiedzi na potrzeby społeczne i środowiskowe. Na początku, celem magazynowania cieków było zaopatrzenie w wodę pitną, wodę użytkową oraz zapewnienie jej bezpiecznego przepływu. Obecnie, gdy każdego dnia obserwuje się postępującą degradację środowiska naturalnego, drastyczne ubytki w zasobności wody pitnej oraz nasilającą się z miesiąca na miesiąc suszę, nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań.


Świadoma reakcja na duże problemy


Jako populacja zrównoważonego rozwoju, postawiona pod przysłowiową ścianą problemów, związanych z cyklicznymi niedoborami lub przeciwnie, niebezpiecznym nadmiarem wody, stawiamy na efektowne gospodarowanie jej posiadanymi zasobami, zgodne z aktualnymi potrzebami.

Budowa sztucznych akwenów wodnych, nazywanych zbiornikami retencyjnymi ma na celu pełnienie funkcji zależnych od określonych w danym momencie potrzeb.


W odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby


Zbiorniki retencyjne odgrywają inną rolę, gdy poziom rzek podnosi się w okresie intensywnych opadów i spływów, a odmienną, gdy w wyniku zmian klimatycznych wzrasta zagrożenie suszą hydrologiczną. Przyjmują one nadmiar wody, gdy jej poziom gwałtownie się podnosi. Jednak, gdy ulega drastycznemu obniżeniu, zasobnik zasila naturalne koryto rzeczne, a co ważniejsze zapewnia dostęp do niezbędnej człowiekowi wody pitnej.

Naturalne cieki płynące posiadają, jak wiadomo, olbrzymi potencjał energetyczny. Dzięki budowie zbiorników retencyjnych, zwiększa się możliwość produkcji zielonej energii, w wyniku wykorzystywania różnicy poziomów wód po obu stronach zapory i wytwarzanej na granicy energii spadu.


Ku lepszemu życiu


Nowoczesne zbiorniki retencyjne przyjmują nie tylko betonową konstrukcję zaporową. Stanowią one również przestrzeń podobną naturalnej, zapewniającą dodatkowe, wysoce atrakcyjne i przyjazne dla użytkowników miejsce rekreacji.

Każdy zbiornik retencyjny służy jednak przede wszystkim ograniczaniu degradacji hydrotechnicznej, a co za tym idzie świadomej regulacji obiegu wody, zrównoważonemu zarządzaniu i skutecznej ochronie jej zasobów, kurczących się dzień po dniu, w zastraszającym tempie.

Produkty

Pokrewne hasła

Zobacz całość