<< Powrót do oksydiapedii

regulator przepływu

Urządzenie służące do automatycznej regulacji przepływającego strumienia, zapewniające stały wypływa bez względu na poziom dopływającego medium. Instaluje się je przed i za urządzeniami podczyszczającymi wody deszczowe (osadniki, separatory), a także przed pompowniami ścieków deszczowych, czyli wszędzie tam gdzie przepływ chwilowy może znacznie przekraczać przepływ nominalny i powodować przeciążenia hydrauliczne i obniżać sprawność urządzeń. Regulatory przepływu Regulator przepływu powinien być wykonany z materiałów nie podatnych na korozję ze względu na jego ciągły kontakt z przepływającym medium. Budowa regulatora różni się w zależności od rodzaju, jednakowym dla wszystkich regulatorów powinien pozostać fakt, że urządzenia te winny pracować jako bezobsługowe, tym samym nie posiadać żadnych elementów ruchomych, które mogłyby ulec awarii. Obsługę prawidłowo zaprojektowanego i działającego regulatora należy ograniczyć do okresowych kontroli stanu regulatora, ewentualnego wyczyszczenia z napływających zanieczyszczeń.

Produkty


Pokrewne hasła

Kanalizacja ogólnospławna

  Jeden z rodzajów kanalizacji do której s...
Zobacz całość