<< Powrót do oksydiapedii

substancja ropopochodna

Substancje ropopochodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28-stycznia-2009 Dz.U. Nr 27, poz. 169.w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego nie powinny przekraczać 15 mg/l. subs Do substancji ropopochodnych zaliczany między innymi: – benzynę, – ropę naftową oraz substancje pozyskiwane z ropy, – oleje. Substancje ropopochodne mogą znajdować się przy odprowadzaniu wód opadowych przede wszystkim z dróg i autostrad, ulic miejskich, placów postojowych i parkingów, placów manewrowych itp. dlatego konieczne jest stosowanie separatorów substancji ropopochodnych.

Produkty


Pokrewne hasła

Koalescencja

[:pl]Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej...
Zobacz całość