<< Powrót do oksydiapedii

zawiesina

Zawiesina jest układem dwufazowym, składającym się z cząstek ciała stałego zawieszonych w cieczy. Ze względu na udział (stężenie) cząstek stałych w całej objętości, rozróżniamy następujące typy zawiesin:

a) rozcieńczone – do 10% obj. ciała stałego,

b) zagęszczone – do 70% obj. ciała stałego.

Rozmiar cząstek stałych w zawiesinie definiuje się używając pojęcia średnicy zastępczej dz:

a) zawiesiny gruboziarniste – d > 100 μm

b) zawiesiny drobnoziarniste – dz  < 30 μm

Z punktu widzenia oczyszczania ścieków, rozróżniamy następujące podtypy:

–               zawiesiny ziarniste, opadające z jednakową prędkością na dno, niezależnie od innych (np. piasek, żwir, cząstki węgla, cząstki ziemi, itp.)

–               zawiesiny kłaczkowate, opadające z coraz większą prędkością wskutek aglomeracji czyli zlepiania się cząstek zawiesiny w coraz większe kłaczki (zawiesiny kłaczkowate to np. osad czynny, wodorotlenek żelazowy, osady powstałe w wyniku strącania chemicznego metali ciężkich, silnie rozdrobniony miał węglowy, itp.)
Hasła pokrewne: gęstość, rozpuszczalnik, stężenie

Produkty


Pokrewne hasła

Gęstość

[:pl]Gęstość jest to stosunek masy danej substancj...

Rozpuszczalnik

[:pl]Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdolność ...

Stężenie

[:pl]Stężenie jest miarą ilości pierwiastka...
Zobacz całość