<< Powrót do oksydiapedii

znak ce

Oznakowanie produktu znakiem CE jest deklaracją Producenta, że dany wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczących do dyrektyw. Dyrektywy te odnoszą się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. ce     kiedy jaki znak

Produkty


Pokrewne hasła

Deklaracja zgodności/własności użytkowych

Deklaracja Zgodności Jest to pisemne oświadczenie ...

Znak budowlany B

Znak budowlany B jest krajowym znakiem umiejscawia...
Zobacz całość