Elektrownia Ostrołęka

OKSYD-ZR 232 HCTC

Zbiornik retencyjny wody deszczowej o pojemności całkowitej 232 kubików, skonstruowany w zbiorniku ze stali spiralnie karbowanej o średnicy 2400 mm w układzie 3 równoległych sekcji spiętych na końcach dwiema komorami połączeniowymi.


Budowa nowego źródła ciepła w elektrowni w Ostrołęce pociągnęła za sobą konieczność modernizacji starej oraz budowy nowej infrastruktury, w tym sieci kanalizacji deszczowej. Istniejący odbiornik nie mógł przyjąć większej ilości wód deszczowych, pochodzących z nowobudowanych obiektów elektrowni. Konieczna stała się zabudowa dużego zbiornika retencyjnego, który przyjąłby nadmiar wód opadowych. Podczas projektowania pojawił się istotny problem – ograniczona przestrzeń pod zabudowę zbiornika. Firma Oksydan zaproponowała zastosowanie zbiornika w układzie kilku równoległych sekcji w układzie zamkniętym – z dwiema komorami poprzecznymi. Rozwiązanie te charakteryzuje się największym stosunkiem  kubatury zbiornika do obszaru zabudowy. Zbiorniki zostały dostarczone w 5 elementach, które zostały w wygodny sposób spięte za sobą na budowie poprzez prefabrykowane łączenia kołnierzowe. Zbiornik idealnie wpisał się w wolną przestrzeń na terenie zakładu, dzięki czemu nie było konieczności prowadzenia kosztownych przekładek sieci podziemnych.

DANE TECHNICZNE:

Pojemność całkowita:           232 m3

Pojemność czynna:               192 m3

Średnica wewnętrzna:          2400 mm

Liczba sekcji:                           3 sekcje z 2 komorami połączeniowymi

Długość zabudowy:               14400 mm

Szerokość zabudowy:           9200 mm