OKSYDAN-VL dla Kalisza

Wysokosprawny separator substancji ropopochodnych OKSYDAN-VL

DANE TECHNICZNE:
Przepływ nominalny: 400 l/s
Przepływ maksymalny: 4000 l/s
Pojemność osadnika: 40 m3