Osiedle nad Wisłokiem Rzeszów

Osiedle NAD WISŁOKIEM w Rzeszowie

Dla budowanego osiedla mieszkaniowego “Nad Wisłokiem” w Rzeszowie firma Oksydan zrealizowała dostawę urządzeń podczyszczających wody deszczowe oraz system retencyjny.

 

 

 

W szczególności dostawa obejmowała:

1.Podziemny zbiornik retencyjny wody deszczowej typ OKSYD-ZR HCTC 39 PA o pojemności 39 m3, wykonany ze stali spiralnie karbowanej w kształcie łukowo-parabolicznym o wymiarach przekroju 1,45×2,10 m (typ PA-15), w dwóch równoległych sekcjach, każda o długości 8,00 m (łącznie 16 mb). Na wylocie ze zbiornika fabrycznie zamontowano regulator przepływu OKSYD-2-RW.
2.Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z by-passem i osadnikiem typ OKSYDAN-PB 20/200-4,0, wykonany w zbiorniku betonowym.
3.Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem typ OKSYDAN-P 3-0,6, wykonany w zbiorniku betonowym.

Osiedle “Nad Wisłokiem” zlokalizowane jest w północno-wschodniej części Rzeszowa. Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne zbiorniki OKSYD-ZR HCTC PA, o obniżonym profilu łukowo-parabolicznym, pozwoliły z jednej strony na grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika (bez konieczności zastosowania przepompowni), a z drugiej – na znaczne obniżenie kosztów związanych z pracami ziemnymi i odwadnianiem wykopu. Szczególne znaczenie miała tutaj bliskość rzeki Wisłoki.

DANE TECHNICZNE UKŁADU:

Pojemność retencyjna zbiornika OKSYD-ZR:                                       39 m3

Przepływ nominalny/maksymalny separatora OKSYDAN-PB:          20 / 200 l/s

Przepływ nominalny separatora OKSYDAN-P:                                    3 l/s

Dodatkowe informacje:                                                                           zbiornik retencyjny zintegrowany z regulatorem przepływu OKSYD-2-RW