ZZO REMONDIS OPOLE

Zakład Zagospodarowania Odpadów firmy REMONDIS w Opolu

Dla inwestycji w Opolu zaproponowano kompletny system urządzeń retencyjno-podczyszczających składający się z:

– zbiornika retencyjnego wody deszczowej OKSYD-ZR HCTC PA o pojemności 91 m3, wykonanego ze stali spiralnie karbowanej w kształcie łukowo-parabolicznym o wymiarach przekroju 3,49×2,27m i długości 14,40 m,

– separatora substancji ropopochodnych OKSYDAN-VL HCTC 100-13,9, wykonanego ze stali spiralnie karbowanej, średnica kołowego zbiornika 2,20 m, a długość 9,60 m, doposażonego w system separacji ciał stałych na wlocie

– separatora substancji ropopochodnych OKSYDAN-P 20-2,0, wykonanego z żelbetu z betonu klasy C40, ze stopą antywyporową.  Firma REMONDIS od wielu lat działa w branży inżynierii środowiska. Filarem działalności jest gospodarka odpadowa. W związku z rozbudową zakładu w Opolu o kompostownię odpadów, pojawiła się konieczność modernizacji starych ciągów kanalizacyjnych oraz włączenia nowej zlewni. Gromadzona woda deszczowa jest podczyszczana w dwóch separatorach OKSYDAN,a następnie kierowana do zbiornika łukowo-parabolicznego OKSYD-ZR HCTC PA. Gromadzona woda będzie używana do celów technologicznych w budowanej kompostowni, dzięki czemu poprawi się efektywność procesu.

DANE TECHNICZNE UKŁADU:

Pojemność retencyjna zbiornika OKSYD-ZR:               91 m3

Przepływ nominalny separatora OKSYDAN-VL:          100 l/s

Przepływ nominalny separatora OKSYDAN-P:            20 l/s

Dodatkowe informacje:                                                   zbiornik współpracuje z przepompownią ścieków, system separacji ciał stałych na wlocie do separatora OKSYDAN-VL