Pompownie

przepompowniePrzepompownie OKSYPOMP to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane urządzenia stosowane w układach kanalizacji grawitacyjno-tłocznej do przetłaczania ścieków bytowo – gospodarczych, wód opadowych i drenażowych, oraz ścieków technologicznych. Oferowane przez naszą firmę pompownie i przepompownie wykonywane są w oparciu o najlepsze rozwiązania materiałowe i technologiczne, co daje wymierne korzyści w postaci długoletniej bezawaryjnej pracy [wpdm_tree]

Dobór materiału z jakiego ma być wykonany korpusu pompowni zależy od warunków terenowych posadowienia np: głębokość posadowienia, występowanie wód gruntowych, lub szkód górniczych. Zbiorniki pompowni OKSYPOMP wykonywane są w kilku wariantach:

Zbiorniki żelbetowe lub polimerobetonowetmt 008

Studnie żelbetowe wykonane są na bazie betonu o wysokiej marce B-45 (C35/45) w klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Studnie polimerobetonowe wykonane są z betonu żywicznego, w którym kruszywo spojone jest żywicą poliestrową. W efekcie uzyskany beton posiada bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe, oraz dużą odporność chemiczną i bardzo małą ścieralność. Zbiorniki polimerobetonowe znajdują  zastosowanie zwłaszcza w warunkach zagrożenia korozyjnego. Zakres stosowanych typowych średnic wewnętrznych korpusu pompowni: Ø1000 ÷ Ø3000 mm. Studnie składają się z: dennicy, kręgów pośrednich, oraz pokrywy (wersja nieprzejezdna lub przejezdna). Elementy składowe łączone są w całość,  w przypadku polimerobetonu –  za pomocą kleju epoksydowego, natomiast w wersji żelbetowej – kręgi łączone są na uszczelkę bądź na „felc”. Istnieje możliwość zamówienia dowolnego kształtu dna pompowni, celem zmniejszenia pojemności martwej zbiornika i ryzyka odkładania się osadów. Na pokrywie pompowni montowane są do wyboru włazy: aluminiowe, żeliwne bądź ze stali nierdzewnej.

Zbiorniki stalowe typu HC TC100_9393

Wykonane są ze stalowych spiralnie karbowanych rur pokrytych obustronnie warstwą cynku 40mm, oraz obustronnie warstwą polietylenu TrenchCoating™. Warstwę ochronną wzmacniającą odporność antykorozyjną zbiornika stanowi polimer o grubości 0,25 [mm]. Są to najbardziej wytrzymałe z dostępnych zbiorników. Zbiorniki typu HCTC stosować dla wszystkich klas obciążeń dróg kołowych, w terenach objętych szkodami górniczymi kat. I-IV. Zakres stosowanych typowych średnic wewnętrznych korpusu pompowni: Ø1000 ÷ Ø3500 mm

przepompownie W pompowniach OKSYPOMP stosowane są pompy czołowych producentów polskich jak i zagranicznych. Pompownie mogą być wyposażane w jedną lub kilka pomp pracujących równolegle lub naprzemiennie. W zależności od rodzaju przetłaczanego medium stosowane są pompy z różnymi rodzajami wirnika:

– otwarty wirnik (Vortex), (ścieki surowe, zanieczyszczone częściami stałymi)

– wirnik jednokanałowy  (stosowane dla większości ścieków: ścieki bytowo-gospodarcze, komunalne, deszczowe)

– wirnik wielokanałowy  (podczyszczone ścieki mechanicznie, ścieki opadowe, ścieki przemysłowe)

– pompy z rozdrabniaczem (ścieki bytowo-gospodarcze) stosowane dla mniejszych przepływów

 

 


Oksydiapedia

Deflektor

[:pl]Element zlokalizowany wewnątrz separatora lub...

Sieć kanalizacyjna

[:pl]Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów ...
Zobacz całość