Zastawki kanałowe

Zastawki kanałowe

Z uwagi na statystyczny charakter opadów i związane z tym nierównomierności przepływów wód opadowych, zastawki kanałowe mają zastosowanie przede wszystkim w systemach kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Mogą być zabudowane  na kanałach grawitacyjnych sieci kanalizacyjnej w komorach lub studniach, lub na wylotach do cieków wodnych.

Zastawki kanałowe jako urządzenia hydrotechniczne posiadają szerokie i praktyczne zastosowanie w budownictwie wodnym, przemyśle oraz na oczyszczalniach ścieków. Urządzenie produkowane jest według ustalonego typoszeregu wymiarowego. Możliwe jest jednak dostosowanie zarówno gabarytów jak i wykonania materiałowego do konkretnych potrzeb.

Zastawki kanałowe stosuje się wszędzie tam, gdzie może mieć miejsce cofnięcie się wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz tam, gdzie z powodów technologicznych konieczne jest odcięcie dopływu cieczy.

[wpdm_tree]

Zastawka kanałowa jest urządzeniem regulacyjnym pozwalającym na okresowe zamykanie światła kanału, tym samym zatrzymując przepływ cieczy. Zastawki kanałowe OKSYDAN-ZM produkowane są ze stali nierdzewnej zimnowalcowanej gatunku 0H18N9. Materiały te cechują się odpornością na korozyjne działanie środowiska wodnego, substancji mogących znajdować się w przepływających ściekach oraz na inne czynniki środowiskowe, takie jak: promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne itp.

Standardowo zastawki kanałowe produkcji OKSYDAN produkowane są w wersji mocowanej do płaskiej ściany, ale jest możliwe wykonanie zastawki w wersji specjalnej – np. do montażu na wewnętrznej ścianie studzienki kanalizacyjnej. Wówczas w komplecie dostarczana jest specjalna przylga ze stali lub PEHD o krzywiźnie dostosowanej do średnicy studni. Możliwe jest wyposażenie urządzenia w napęd elektryczny lub pneumatyczny. W przypadku doposażenia zastawki w napęd elektryczny/pneumatyczny/mechaniczny, dodatkowo należy stosować się do wytycznych dostawcy podzespołu. Podłączenie instalacji sterującej powinno zostać wykonane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami (np. elektrycznymi).

Urządzenia te znajdują zastosowanie na takich obiektach jak:

  • Sieć kanalizacyjna,

  • Oczyszczalnie ścieków,

  • Obiekty melioracyjne,

  • Obiekty hydrotechniczne,

  • Przepompownie ścieków,

  • Zbiorniki wodne,

  • Odwodnienia obiektów infrastruktury.

Sprawdź zastawki kanałowe w sklepieOksydiapedia

Sieć kanalizacyjna

[:pl]Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów ...
Zobacz całość