Oczyszczalnie ścieków

W ofercie naszej firmy znajdują się oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych. W typoszeregu znajdują się zarówno jednozbiornikowe  oczyszczalnie przydomowe dla domów jednorodzinnych, oczyszczalnie średniej wielkości dla obiektów typu hotel, sanatorium, szkoła, jak i duże oczyszczalnie przeznaczone do obsługi całych jednostek osadniczych (wieś, gmina).

Produkowane przez nas oczyszczalnie OKSY-SBR bazują na sprawdzonej metodzie sekwencyjnych reaktorów porcjowych (SBR). Reaktor biologiczny pracuje cyklicznie, okresowo napełniany jest ściekami surowymi. Technologia SBR jest odmianą komory z osadem czynnym, w której kolejno po sobie następują poszczególne fazy: napełnianie bioreaktora ściekami surowymi, napowietrzanie ścieków wraz z osadem czynnym, oddzielanie osadu czynnego, klarowanie ścieków oczyszczonych, odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika. Podczas odprowadzania ścieków oczyszczonych osad czynny pozostaje w bioreaktorze, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania osadnika wtórnego. Z uwagi na wynikające okresowo w trakcie pracy oczyszczalni warunki tlenowe i beztlenowe, stwarzana jest możliwość uzyskania redukcji związków biogennych (azotu i fosforu).

Oksydiapedia

Oczyszczalnia ścieków

[:pl]Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych ...

Osadniki

[:pl]Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich ...
Zobacz całość