Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczuZgodnie z normą PN-EN 1825 za tłuszcze uważamy i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie i zmydlające się. Nadmierna ilość tłuszczy, olejów, oraz skrobi zawarte w ściekach ma negatywny wpływ na systemy kanalizacji jak i oczyszczalnie do której ścieki są odprowadzane. Powodują min: zarastanie przewodów, zatykanie krat, korozję elementów oczyszczalni, zarastanie złóż itp. Najlepszą metodą zmniejszania ilości tłuszczu i skrobi w ściekach jest stosowanie separatorów w miejscu ich wytwarzania.

Separatory tłuszczu betonowe OKSYLIP-B i OKSYLIP-BP

Separatory tłuszczu OKSYLIP-BSeparator żelbetowy wykonany w szczelnym, monolitycznym zbiorniku betonowym/żelbetowym, o wysokiej marce betonu C35/45, oraz wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Zbiornik separatora przystosowany jest do montażu w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym. Betonowe separatory tłuszczu produkowane są w dwóch wersjach: – OKSYLIP-B – bez osadnika, – OKSYLIP-BP – zintegrowany z osadnikiem. Typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowości nominalnej do 25 l/s.

Separatory tłuszczu polietylenowe OKSYLIP-T i OKSYLIP-TP

Separatory tłuszczu OKSYLIP-TSeparator wykonany z kołowym (pionowym lub poziomym) monolitycznym zbiorniku polietylenowym. W zależności od warunków montażu oraz głębokości posadowienia, oferujemy zbiorniki polietylenowe o różnej sztywności obwodowej, przeznaczone do umieszczenia w terenie zielonym lub przejazdowym. Polietylenowe separatory tłuszczu produkowane są w dwóch wersjach: – OKSYLIP-T – bez osadnika, – OKSYLIP-TP – zintegrowany z osadnikiem. Typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowości nominalnej do 7 l/s. Istnieje możliwość wykonania separatorów o większych przepływach

Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko grawitacyjnego rozdziału tłuszczu i wody. Ścieki wprowadzane są do komory osadnika króćcem wlotowym , gdzie następuje sedymentacja części stałych, następnie przepływają do komory separacji gdzie cząstki tłuszczu ze względu na swoją mniejszą gęstość od cząstek wody flotują na jej powierzchnię. Ścieki oczyszczone przeprowadzane są do króćca wylotowego. Na wlocie i wylocie wewnątrz separatora zamontowane są deflektory o kształcie wspomagającym odpowiedni przepływ ścieków, oraz zapobiegające wydostaniu się tłuszczu ze zbiornika. Separatory tłuszczu i skrobi powinny być stosowane wszędzie tam gdzie ścieki mogą te związki występować w ilościach większych niż dopuszczalne jak :

  • Punkty zbiorowego żywienia (stołówki , restauracje, jadłodajnie, bary)
  • Zakłady przetwórstwa mięsnego, ubojnie,
  • Zakłady produkcyjne artykułów spożywczych,
  • Zakłady przeróbki ziemniaków
  • Zakłady przetwórstwa rybnego
  • Piekarnie przemysłowe itp.

Separatorów tłuszczu nie stosuje się do oddzielania olejów mineralnych, fekaliów, emulsji olejowo-wodnych, oraz wód deszczowych. Przed komorą separacji tłuszczy konieczne jest stosowanie osadnika wstępnego części stałych . Separatora nie powinno się poprzedzać osadnikiem w przypadku oczyszczania ścieków zanieczyszczonych substancjami szybko gnijącymi (np. przemysł przetwórstwa rybnego). Lokalizacja separatorów tłuszczu i skrobi nie powinna utrudniać dojazdu do urządzenia, oraz przeprowadzania czynności eksploatacyjno – serwisowych.

 

 


 

Oksydiapedia

Deflektor

[:pl]Element zlokalizowany wewnątrz separatora lub...

Oddzielanie tłuszczu

[:pl]Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko gra...
Zobacz całość