Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych ujętych w zewnętrzne bezciśnieniowe systemy kanalizacyjne, do montażu w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią), lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej, bądź w terenach zielonych (nieprzejazdowych).

Oczyszczanie prowadzi się w układach sieci rozdzielczych lub pół-rozdzielczych, przy odprowadzaniu  wód opadowych z dróg i autostrad, ulic miejskich, placów postojowych i parkingów samochodowych, placów manewrowych itp. obiektów narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.

Separatory substancji ropopochodnych mają zastosowanie również przy oczyszczaniu ścieków technologicznych (np. z warsztatów lub myjni samochodowych), które mogą być następnie kierowane do kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej. Separatory substancji ropopochodnych OKSYDAN jako zintegrowany układ separacji pełni także rolę piaskownika zawiesin mineralnych – oprócz substancji ropopochodnych i benzyn oddzielany jest w nim piasek, szlam, błoto oraz popiół i drobne zawiesiny. Upraszcza to i przyspiesza obsługę, oraz wydatnie zwiększa bezpieczeństwo prac serwisowych.

 

Stalowe, betonowe czy polietylenowe separatory ropopochodnych OKSYDAN stosuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami projektowania, układania i montażu systemów kanalizacyjnych.

Separatory stalowe

Separatory substancji ropopochodnych typu OKSYDAN-VL to jedna z najbardziej zaawansowanych pozycji na rynku urządzeń podczyszczających ścieki. Se...

Separatory betonowe

Betonowe separatory substancji ropopochodnych typu OKSYDAN są najbardziej uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do oddzielania cieczy lekkich ze ś...

Oksydiapedia

Koalescencja

[:pl]Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej...

Zlewnia

[:pl]Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody...
Zobacz całość