Separatory polietylenowe

Separatory bez by-passu OKSYDAN-T i OKSYDAN-TP

OKSYDAN-TPSeparatory wykonane w monolitycznym polietylenowym zbiorniku strukturalnym.

Separatory bez by-passu produkowane są w dwóch wersjach:

– OKSYDAN-T – bez osadnika,

– OKSYDAN-TP – zintegrowany z osadnikiem.

 W zależności od typu separatora oraz miejsca montażu stosuje się odpowiednie wielkości i rodzaje zbiorników.

Typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach nominalnych do 40 l/s i pojemności osadnika do 4000 l.

Separatory z by-passem OKSYDAN-TB i OKSYDAN-TPB

OKSYDAN-TPB

Separatory wykonane w monolitycznym polietylenowym zbiorniku strukturalnym.

Separatory z by-passem produkowane są w dwóch wersjach:

– OKSYDAN-TB – bez osadnika,

– OKSYDAN-TPB – zintegrowany z osadnikiem.

W zależności od typu separatora oraz miejsca montażu stosuje się odpowiednie wielkości i rodzaje zbiorników.

Typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach nominalnych do 40 l/s, maksymalnych do 400 l/s i pojemności osadnika do 4000 l.

Zastosowanie Separatory OKSYDAN T, TP, TB, TPB przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych ujętych w zewnętrzne bezciśnieniowe systemy kanalizacyjne. Montowane są w gruncie w terenach nieprzejezdnych, lub placach i parkingach samochodów osobowych. Urządzenia nie powinny być montowane bezpośrednio w drogach pod jezdnią. Produkowane są też wersje wolnostojące do montażu np. na halach technologicznych, lub w komorach betonowych (np. pod posadzkami parkingów podziemnych itp.). Separatory OKSYDAN jako zintegrowany układ separacji pełni także rolę piaskownika zawiesin mineralnych – oprócz substancji ropopochodnych i benzyn oddzielany jest w nim piasek, szlam, błoto oraz popiół i drobne zawiesiny.

Oksydiapedia

Koalescencja

[:pl]Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej...

Oddzielanie tłuszczu

[:pl]Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko gra...

Roztwór

[:pl]Mieszanina dwóch lub więcej związków chemiczn...
Zobacz całość