Komory drenażowe

Komory drenażoweKomory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Komory drenażowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków opadowych do cieków wodnych (rowów, potoków, rzek) lub miejskiej czy gminnej kanalizacji burzowej.

Komorowy system rozsączający może również służyć również do zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych oczyszczonych przez biologiczne oczyszczalnie ścieków.

[wpdm_tree]

Zalety systemu drenażowego OKSY-EKO:

– bardzo duża wytrzymałość (14,5 tony/oś) – np. ładowna ciężarówka

– duża pojemność pojedynczej komory i nieograniczona pojemność całego systemu

– prosty i szybki montaż systemu

– możliwość zastosowania przy wysokim poziomie wód gruntowych (min. przykrycie 46 cm)

– możliwość zastosowania jako zbiornik szczelny podziemny

– możliwość inspekcji oraz czyszczenia pod ciśnieniem

– możliwość rozbudowy lub przeniesienia i ponownego wykorzystania

– możliwość wykorzystania zgromadzonej wody na cele podlewania zieleni, spłukiwania toalet, itp.

Pyt: Jakie warunki gruntowo-wodne są odpowiednie dla stosowania infiltracji

Ogólna zasada jest taka, że im większy współczynnik filtracji gruntu, tym lepsze możliwości infiltracji. Niemniej jednak, projekt systemu komór rozsączających  należy poprzedzić badaniami geologicznymi podłoża w miejscu ich lokalizacji. Drugą istotną sprawą jest poziom wód gruntowych oraz jego wahania w czasie. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że system rozsączania będzie pełnił swoją funkcję jedynie wtedy, gdy przez cały okres użytkowania poziom zwierciadła wód gruntowych będzie utrzymywał się min. 0,5 m poniżej poziomu posadowienia systemu. Każdorazowo należy przeanalizować jakie ilości wody możemy bezpiecznie rozsączyć, biorąc pod uwagę potencjał ich odbiornika (podpowierzchniowy spływ wód zaskórnych).

Pyt: Skrzynki czy komory drenażowe – co wybrać?

Oba rozwiązania mogą pełnić te same funkcje w systemie odwadniającym (rozsączanie wód do gruntu, zbiornik retencyjny, itp.). Biorąc pod uwagę perspektywiczny czas użytkowania systemu fundamentalna staje się możliwość konserwacji i czyszczenia. Jedynie w przypadku komór drenażowych czynności można przeprowadzić skutecznie (o ile w ogóle jest to możliwe w przypadku skrzynek). Ogromną zaletą komór drenażowych OKSY-EKO jest możliwość przeprowadzenia inspekcji (np. kamerą) oraz czyszczenia pod ciśnieniem. Nie do przecenienia jest również bardzo duża wytrzymałość komór drenażowych w stosunku do skrzynek (max. obciążenie komunikacyjne 14,5 t / oś – tj. ładowna ciężarówka)

Oksydiapedia

Zlewnia

[:pl]Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody...

Sieć kanalizacyjna

[:pl]Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów ...
Zobacz całość