Kontrola przepływu

 

Regulacja wypływu

Z uwagi na statystyczny charakter opadów i związane z tym nierównomierności spływu wód opadowych, często występuje konieczność regulacji pr...

Ochrona przed cofką

Klapy zwrotne W wyniku coraz większego rozprzestrzeniania się zabudowy oraz utwardzania terenu powstaje potrzeba odprowadzenia wód opadowych do naj...

Oksydiapedia

Koalescencja

[:pl]Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej...

Adhezja

[:pl]Zjawisko przylegania na skutek działania sił ...
Zobacz całość