Podczyszczanie ścieków

Separatory ropopochodnych

Firma OKSYDAN wychodząc na przeciw wzrastającym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska, a przede wszystkim zasobów wodnych, oferuje szeroką gam...

Dobór separatorów

dotyczących autostrad płatnych: Klasa drogi c [lat] A, S 10 GP 5 G, Z 2 L, D 1 Kategoria i klasa drogi – wg Rozporządzenia Ministra Transportu i ...

Oksydiapedia

Zlewnia

[:pl]Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody...

Sieć kanalizacyjna

[:pl]Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów ...

Roztwór

[:pl]Mieszanina dwóch lub więcej związków chemiczn...
Zobacz całość