Dobór separatorów

dotyczących autostrad płatnych:

Klasa drogi c [lat]
A, S 10
GP 5
G, Z 2
L, D 1

Kategoria i klasa drogi – wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-03-

Oksydiapedia

Zobacz całość