Separatory ropopochodnych

Separatory

Firma OKSYDAN wychodząc na przeciw wzrastającym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska, a przede wszystkim zasobów wodnych, oferuje szeroką gamę wysokiej klasy separatorów substancji ropopochodnych. Urządzenia te charakteryzują się dużym zakresem wydajności. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno niewielkie urządzenia o wydajności nominalnej wynoszącej kilka l/s, jak i duże obiekty zdolne podczyścić ścieki deszczowe w ilości nawet 1500 l/s. Nasze separatory nadają się więc do zastosowania zarówno w niewielkich obiektach usługowych czy prywatnych, jak również do podczyszczania ścieków deszczowych z większych obszarów np. parkingów czy placów składowych.

Typoszereg oferowanych firmę OKSYDAN separatorów substancji ropopochodnych obejmuje trzy wykonania materiałowe:

Zasada działania

Strumień ścieków dopływając do urządzenia jest poddawany rozproszeniu, co w następstwie intensyfikuje procesy sedymentacji i flotacji. W obszarze osadnika zachodzi oddzielanie zawiesiny mineralnej (np. piasku) oraz flotacja większych aglomeratów związków ropopochodnych. W obszarze separacji cieczy lekkich wykorzystuje się dodatkowo procesy koalescencji. W wyniku laminarnego przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady wielokomórkowe dochodzi do łączenia się drobin olejowych w większe skupiska (tzw. aglomeraty), co zmniejsza stopień dyspersji układu i prowadzi do dalszej eliminacji fazy rozproszonej. W efekcie tych procesów następuje flotacja aglomeratów olejowych w kierunku zwierciadła cieczy, a oczyszczony strumień poprzez zasyfonowany przewód odpływa z urządzenia.

Oksydiapedia

Oddzielanie tłuszczu

[:pl]Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko gra...
Zobacz całość