Retencja wody i ścieków

Zbiorniki retencyjne

Należące do obiektów i urządzeń, stosowanych w regulacji wielkości przepływów, nowoczesne zbiorniki retencyjne charakteryzują się zróżnico...

Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki przeciwpożarowe przeznaczone są do magazynowania wody na wypadek pożaru wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej...

Zbiorniki bezodpływowe

Zbiorniki bezodpływowe służą do czasowego magazynowania wody w przypadku braku możliwości odprowadzenia jej do odbiornika (gruntu, cieku wodnego...

Zbiorniki wody pitnej

Zbiorniki na wodę pitną znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje okresowy niedobór wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zbior...

Oksydiapedia

Zobacz całość