Zbiorniki bezodpływowe

100_9429

Zbiorniki bezodpływowe służą do czasowego magazynowania wody w przypadku braku możliwości odprowadzenia jej do odbiornika (gruntu, cieku wodnego, kanalizacji itp.). W urządzeniach tych magazynować można różnego rodzaju ścieki od sanitarnych po technologiczne. Zbiorniki te muszą być czasowo opróżniane przez specjalistyczne pojazdy np. „WUKO”.

Urządzenia te znajdują zastosowanie głównie na obszarach pozbawionych kanalizacji, jako szamba przydomowe lub jako zbiorniki gromadzące ścieki z większej ilości gospodarstw. Mogą również służyć do gromadzenia ścieków technologicznych, odcieków oraz jako zbiorniki magazynowe – wymaga to konsultacji z Działem Technicznym ze względu na rodzaj substancji zawartych w przechowywanych mediach.

Pojemności zbiorników dobierane są indywidualnie adekwatnie do zapotrzebowania. Firma OKSYDAN oferuje zarówno niewielkie zbiorniki o pojemności kilku m3 do zastosowań przydomowych, jak i układy o pojemności kilkudziesięciu m3 i większe. Jako materiał do budowy zbiorników w zależności od przeznaczenia i pojemności wykorzystuje się polietylen, beton lub stal spiralnie karbowaną.

Oksydiapedia

Zobacz całość