Zbiorniki retencyjne

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Zbiornik retencyjny zabudowany na kanalizacji deszczowej gromadzi wody deszczowe podczas opadu przejmując nadmiar płynącej wody. Gdy napełnienie ulega zwiększeniu, zbiornik stopniowo opróżnia się. Dzięki temu unika się przepełnienia sieci kanalizacyjnej oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia tzw. „cofki”, lokalnych podtopień czy powodzi. W przypadku zastosowania na wylocie ze zbiornika zasuwy, możliwe jest zmagazynowanie wody, która może zostać wykorzystana do celów gospodarczych (np. podlewanie zieleni, itp.). Zbiorniki takie najczęściej współpracują z regulatorami przepływu lub pompowniami. Pojemności dobierane są indywidualnie adekwatnie do zapotrzebowania. Firma OKSYDAN oferuje zarówno niewielkie zbiorniki retencyjne o pojemności kilku m3 do zastosowań przydomowych, jak i potężne układy o pojemności kilkunastu tysięcy m3. Jako materiał do budowy w zależności od przeznaczenia i pojemności wykorzystuje się polietylen, beton lub stal spiralnie karbowaną.

Korzyści wynikające z zastosowania zbiornika retencyjnego:

Normy

Zbiorniki OKSYD-ZR są konstrukcjami podziemnymi. Wymagana minimalna wysokość naziomu wynosi 0,6 m, a maksymalna – nawet powyżej 10,0 m. Materiał zbiornika doskonale współpracuje z gruntem, co przekłada się na zdolność przenoszenia bardzo dużych obciążeń. Zbiorniki OKSYD-ZR HCTC i HCPA przystosowane są do pracy w najwyższej klasie obciążeń, tj. w klasie „A” wg PN-S-10030 – „Obiekty mostowe. Obciążenia”.

Oksydiapedia

Zobacz całość